FELKÉSZÍTÉS NYELVVIZSGÁRA

Az INTELLECT Modulok és a nyelvvizsga-előkészítő modulok sajátosságai

Az INTELLECT Kurzusprogramok moduljai és a nyelvvizsga-előkészítő modulok között jelentős különbség van, ezért elengedhetetlenül fontos megérteni és különválasztani a modulok fajtáit.

Az egyes INTELLECT Modulok magának a nyelvtudásnak a megszerzésére irányulnak. Ezeken a modulokon olyan feladatok elvégzésére kerül sor, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanuló idegennyelv-tudása mind a 2 nyelvi alap és mind a 4 nyelvi készség tekintetében folyamatosan fejlődjön, míg végül idegennyelv-ismerete eléri a célul tűzött nyelvi szint követelményeit.

A nyelvvizsga-előkészítő modul pedig a sikeres nyelvvizsga esélyének növelése érdekében a vizsgarutin megszerzésére irányul. A nyelvvizsga-előkészítő modul során végzett próbavizsgák ugyanúgy, mint az éles vizsgahelyzetben tett nyelvvizsgák a tudásszint mérésére (tehát NEM a fejlesztésére!) szolgáló feladatokból áll.

Ebből következik, hogy nyelvvizsga-előkészítő modult csak és kizárólag olyan tanuló kezdhet el, aki már sikeresen teljesítette a tudásszintnek megfelelő nyelvi modulokat, azaz már rendelkezik a tudásszintnek megfelelő nyelvtudással! 

Miután a tanuló sikeresen befejezte a célul tűzött nyelvi szinthez tartozó modulokat, és a nyelvvizsga-fajta kiválasztásra került, szükség szerint 5 / 10 / 15 próbavizsga megoldására és ellenőrzésére kerül sor. A tanulónak lehetősége nyílik megismerni a kiválasztott nyelvvizsga-fajta felépítését és a feladattípusokat. A tanár értékelése segít rámutatni a tanuló típushibáira, így azok javításával a hibák kiküszöbölhetőek lesznek a nyelvvizsgán. A szóbeli tételek esetében az egyes témákkal kapcsolatban a tanuló összeszedi gondolatait és érveit. A sikeres nyelvvizsga érdekében további fontos szempont az is, hogy a próbavizsgák alkalmával a tanuló megtanulja helyesen beosztani az idejét a feladatok közt.

Az INTELLECT Kurzusprogramok moduljainak befejezését követően a nyelvvizsga-előkészítő modul alkalmával minden esetben akkreditált, azaz államilag elismert nyelvvizsgára történik a felkészítés.


Felkészítés akkreditált alapfokú (B1 szintű) nyelvvizsgára

Az alapfokú nyelvtudás megszerzéséhez az első hat INTELLECT Modul sikeres teljesítése szükséges. Aki ennek a hat modulnak a követelményeinek eleget tett, már rendelkezik az alapfokú szintnek megfelelő nyelvtudással. Azok a tanulók, akik ezt a tudásszintet keményfedeles bizonyítvánnyal igazolni is szeretnék, akkreditált nyelvvizsgát szükséges letegyenek, így számukra az oktatás a B1 Nyelvvizsga-előkészítő modullal folytatódik.

A legtöbb tanuló azonban az alapfokú szintnél magasabb nyelvi szintet tűz ki célul, így számukra a B1 Nyelvvizsga-előkészítő modul kimarad, és a kurzusprogram automatikusan a következő modullal folytatódik tovább.


Felkészítés akkreditált középfokú (B2 szintű) nyelvvizsgára

Az első nyolc INTELLECT Modul sikeres teljesítésével szerzi meg a tanuló a középfokú szintnek megfelelő nyelvtudást, majd azután következik a B2 Nyelvvizsga-előkészítő modul. Erről a szintről már mindenképp érdemes keményfedeles bizonyítványt is szerezni, hiszen a legtöbb helyen ennek a tudásszintnek az igazolását kérik.


Felkészítés akkreditált felsőfokú (C1 szintű) nyelvvizsgára

A felsőfoknak megfelelő tudásszint az első tíz INTELLECT Modul sikeres teljesítésével érhető el, majd a C1 Nyelvvizsga-előkészítő modul következik.

B2-es szint felett az INTELLECT Kurzusprogram folytatása az alábbi feltételekhez kötött:

1) A tanuló az első nyolc modul mindegyikét, és mind a hat fejlesztési területen a modulzáró értékelések alapján 90-100%-os teljesítménnyel zárta.

Megjegyzés: Az egyes nyelvi szintek modulzáró eredményeit a folyamatos értékelések átlagos eredményei adják, amelyek mind a 2 nyelvi alap és mind a 4 nyelvi készség esetében megállapításra kerülnek. Összesen 48 modulzáró értékelést kap a hallgató a nyolcadik modul végéig.

2) A tanuló már sikeresen letett egy akkreditált középfokú komplex nyelvvizsgát.

3) A tanuló rendelkezik a tanár ajánlásával, miszerint alkalmas idegennyelv-tudásának további fejlesztésére.

Amennyiben a tanuló máshol folytatott tanulmányainak az eredményeként szerezte meg az akkreditált középfokú nyelvvizsga-bizonyítványát, és az INTELLECT Kurzusprogram keretén belül szeretne eljutni felsőfokú szintre, akkor figyelembe kell vennie az alábbi körülményt:

Az oktatás a tanuló meglévő aktív tudásszintjétől folytatódik tovább, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy amennyiben nyelvtudása nem fedi le az általam leadott első nyolc modul (B2 középfok) szintjét, akkor számára attól a modultól folytatódik tovább az oktatás, ahol éppen tart, mivel tudásszintet növelni kizárólag a meglévő aktív tudásszinttől lehet.


Felkészítés érettségire

Bár az érettségi vizsgák szintjét hozzávetőlegesen megfeleltetik a KER szintrendszernek, és a feladattípusok hasonlóak némely akkreditált nyelvvizsgán szereplő feladatokhoz, a vizsgázó idegennyelv-tudását illetően semmiképp sem képviselnek azonos szintet. Egy sikeres érettségi vizsgát tett tanuló még nem érett egy akkreditált nyelvvizsga letételére, sőt gyakran még nagyon messze áll tőle, ugyanakkor egy akkreditált nyelvvizsgát sikeresen teljesítő tanuló bátran és különösebb készülés nélkül tehet sikeres érettségi vizsgát is.

Ebből adódóan azok a tanulók, akik a meghirdetett korcsoportba tartoznak, tehát még időben kezdik meg tanulmányaikat az INTELLECT Kurzusprogramok keretén belül, még érettségi előtt várhatóan akkreditált nyelvvizsgát fognak tudni letenni. Ennek a tudásnak a birtokában esélyesek lesznek egy sikeres érettségi vizsgára is. Ezért az INTELLECT Kurzusprogramok keretén belül nincs szükség külön érettségire történő felkészítésre.