FŐOLDAL

ANGOL ÉS SPANYOL INTELLECT KURZUSPROGRAMOK

Kiemelt célcsoport: Érettségi előtt nyelvvizsgát tervező 6., 7., 8. és 9. osztályos tanulók.

A legközelebbi kezdési időpontok felől érdeklődjön elérhetőségeim bármelyikén! 

Előjegyzés folyamatos!
 

 

 ● Komplett nyelvi kurzusprogramok Kezdő / Újrakezdő / Becsatlakozó szinttől a kívánt nyelvvizsga szintig.

 Oktatás kis létszámú csoportban (max 6 fő).

 Kontaktórák száma heti egy alkalommal 2x45'.

(Össz óra a távórákkal együtt: 26-30 óra / hó / fő)

 Haladási ütem intenzív munkamenetben a tanuló képességeit figyelembe véve.

 A Közös Európai Referenciakerethez igazodó átfogó tematika.

 Egymásra épülő, modulrendszerbe foglalt tananyag. 

 Mind a két nyelvi alap szisztematikusan felépített oktatása. (Lexika & Grammatika)

 Mind a négy nyelvi készség párhuzamos fejlesztése. 

  (Beszédkészség, Hallott szöveg értése, Íráskészség, Írott szöveg értése)

 Aktív tanulásra épülő módszertan, az oktató két évtizedes, gyakorlatra épülő módszertani fejlesztése alapján.

 Folyamatos visszacsatolás, szigorú értékelési rendszer.

 A nyelvi kompetenciaszint elérése után felkészítés akkreditált nyelvvizsgára. 

  (B1 alapfok / B2 középfok / C1 felsőfok)

 Tanfolyami díj havi részletekben.

 Oktatás helyszíne: Gyula belvárosában (Vásárhelyi Pál u. 7. III. em. 10.) a buszpályaudvarnál,

vidékről beutazó tanulók számára is könnyen megközelíthető helyen.

 

Kérjen időpontot, és jöjjön el gyermekével egy ingyenes felvételi elbeszélgetésre,

ahol a kurzusprogramról és az oktatási feltételekről bővebb felvilágosítást kaphat!