ÉRTÉKELÉSI RENDSZER

Az INTELLECT Kurzusprogramok értékelési rendszere


Kezdő szinttől középfokú (B2) szintig minden egyes tanuló körülbelül 1200 (ezerkétszáz) (!) százalékos értékelést kap. A tanuló minden komolyabb munkája, a 10 percestől a másfél órás munkáig, szinte minden értékelésre kerül.

A tanulónak mind a 2 nyelvi alap elsajátításában, valamint mind a 4 nyelvi készségben elért teljesítménye rendszeresen értékelésre kerül, így a tanuló haladási üteme és fejlődése pontosan nyomon követhető a szülő számára is.

Minden modul befejeztével modulzáró eredmények kiértékelésére is sor kerül az addig szerzett eredmények átlagának kiszámításával.


Százalékos értékelési rendszer


Az egyes nyelvi területeken nyújtott teljesítmények százalékban kerülnek kiértékelésre, amelyek az alábbi táblázatnak megfelelően kerülnek átváltásra a hagyományos 1-től 5-ig történő osztályozás rendszerére.

Nyelvi alapok értékelése

   I. Szókincs értékelése

  II. Nyelvtan értékelése


Nyelvi készségek értékelése

   1. Íráskészség értékelése

   2. Írott szöveg értésének értékelése

   3. Beszédkészség értékelése

  

100%    → 5 (dicséretes)
95-99%    → 5 (kiváló)
90-94%    → 4 (jó)
85-89%    → 3 (közepes)
80-84%    → 2 (elégséges)
 0-79%    → 1 (elégtelen)

                                        

    4. Hallott szöveg értésének értékelése

85-100%    → kiválóan megfelelt
70-84%    → megfelelt
0-69%    → nem felelt meg

 

Mit jelent a minimálisan elvárt 80%-os teljesítmény?

Ez a minimum feltétele annak, hogy a nyelvi kompetenciaszinthez tartozó modul elvégzésével kijelenthető legyen, hogy a tanuló némi hiányossággal, apróbb hibákkal ugyan, de még rendelkezik a szintnek megfelelő nyelvtudással. Fontos, hogy bármely szintről legyen szó, ezt a minimális teljesítményt el kell érni mind a 2 nyelvi alap és mind a 4 nyelvi készség esetében külön-külön, hiszen csak akkor beszélhetünk teljes nyelvi kompetenciaszintről.

 

Mi történik, ha a hallgató nem teljesíti a minimálisan elvárt 80%-os teljesítményt?

Magánoktatásról lévén szó, minden egyes hallgatóval szemben támasztott elvárás, hogy a leadott tananyagot teljes egészében elsajátítsa. Az egységnyi elsajátítandó tananyagmennyiség a tanuló korát és képességeit figyelembe véve a tőle elvárható maximális haladási ütemnek megfelelően lett kialakítva. Innestől kezdve kizárólag a tanuló szorgalmán és hozzáállásán múlik, hogy a tananyagot milyen mértékben sajátítja el.

Amennyiben a tanulónál csak esetenként fordul elő, hogy 80% alatt teljesít, és a modulzáró értékelésnél az átlagolt eredményei elérik a 80%-ot, akkor folytathatja a kurzusprogramot.

Amennyiben a minimálisan elvárt teljesítmény elmaradása a tanuló hanyagságának, rendszeres nem készülésének következménye, a tanulónak a kurzusprogramot abba kell hagynia.

A szülőkkel folytatott személyes konzultáció során az esetleges egyéb lehetőségek megvitatására sor kerülhet.