KURZUSPROGRAMOKRÓL RÖVIDEN

Milyen szempontok alapján tekinthetőek komplettnek az INTELLECT Kurzusprogramok?

Az általam kidolgozott INTELLECT Kurzusprogramok három jelentős szempontból is teljesnek, azaz komplettnek tekinthetők:

A hozzám forduló tanuló teljes mértékben és egy személyben támaszkodhat rám, mint nyelvi szolgáltatóra idegen nyelvi képzését illetően, mivel teljesen kezdő szinttől az akkreditált felsőfokú szintig rendelkezem angol és spanyol nyelvekből alaposan kidolgozott kurzusprogramokkal.

Az oktatásom a tanított idegen nyelv összes fő részterületére alapos részletességgel kiterjed, tehát mind a 2 nyelvi alap (szókincs és nyelvtan) és mind a 4 nyelvi készség (íráskészség, írott szöveg értése, beszédkészség, hallott szöveg értése) párhuzamos fejlesztésére is sor kerül.

A kívánt nyelvi szint elérése után igény esetén a képzés akkreditált nyelvvizsgára történő felkészítéssel zárul. 

Az INTELLECT Kurzusprogramok úgy lettek kidolgozva, hogy igazodjanak a Közös Európai Referenciakeret (KER szintek) követelményrendszeréhez. Ez azt jelenti, hogy minden egyes nyelvi kompetenciaszint sikeres teljesítése esetén a tanuló rendelkezik a nyelvi szinthez rendelt, annak követelményiben megfogalmazott, valós és használható nyelvtudással.

 

Hogyan feleltethető meg az INTELLECT Kurzusprogramok keretén belül leadott tananyag a tanuló közoktatásban folytatott idegen nyelvi tanulmányaival?

Az INTELLECT Kurzusprogramok tananyag mennyisége objektív nyelvi paraméterekben mérve nemcsak lefedik az általános és középiskolai tananyagot együttvéve, hanem kiegészül azzal a jelentős mennyiségű többszörös (!) tananyag mennyiséggel, amely sok esetben elválasztja a 12 éves iskolai képzést a valós középfokú tudásszinttől.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az általam végzett nyelvoktatói munka NEM korrepetálás. Korrepetálás során az iskolai tananyag újbóli, ismételt átvételéről van szó, az iskolai házi feladatok leellenőrzéséről, esetleg azoknak a korrepetáló tanár segítséggel történő közös megoldásáról. A korrepetálás elsődleges célja az iskolai órán történő jobb megfelelés, valamint javító osztályzatok szerzése. A korrepetálás az iskolai haladási ütemtől lemaradt tanulónak nyújt lehetőséget felzárkózni, vagy a tananyagot adott haladási ütem mellett magabiztosabb tudássá tenni. A korrepetáló tanár munkáját az iskolai tananyag, módszer és haladási ütem egyértelműen megszabja. Ilyen jellegű oktatással NEM foglalkozom.

Az általam végzett nyelvoktatás a KER szintekhez igazodó, saját kidolgozású tematikát követ, egy szintén saját kidolgozású módszertan alapján. Természetesen, ahogy a tanuló halad előre az INTELLECT Kurzusprogram tananyagjában, egyre kevesebb készüléssel, egyre jobb osztályzatokat képes szerezni az iskolában. A magánoktatás eredményeként tanítványaimnál megfigyelhető, hogy több osztályzattal javul teljesítményük az iskolában, többsége osztályelsők közé kerül, és kimagaslóan szép eredményt ér el országos versenyeken is.

 

Milyen korosztályú tanulóknak ajánlott elkezdeni az INTELLECT Kurzusprogramokat?

A szülők egyáltalán nincsenek könnyű helyzetben, amikor arról kell döntsenek, hogy mikor és milyen típusú nyelvoktatásra íratják be gyermekeiket. A különböző haladási ütemek és módszerek nem produkálhatják ugyanazt az eredményt, és sok esetben a szülők az egyes nyelvvizsga szintek valódi követelményeit sem ismerik. Szellemi munkáról lévén szó, nagyon nehéz megbecsülniük, hogy gyermekeik mennyi idő alatt érhetik el idegen nyelvi céljaikat, ha valóban minőségi, használható nyelvtudást szeretnének számukra, amivel megállják a helyüket életüknek későbbi időszakában is.

Az INTELLECT Kurzusprogramok tematikája egy alaposan kidolgozott módszertanra épül (bővebben: MÓDSZERTANI FEJLESZTÉS menüpontban leírtak), így lehetővé teszi, hogy gyermekének ne legyen szüksége arra, hogy túl korán kezdje el magántanárnál folytatott tanulmányait. A rendszer azonban figyelembe veszi azt az elengedhetetlenül szükséges időt is, ami egy hiánytalanul felépített aktív tudás megszerzéséhez, valamint az akkreditált nyelvvizsgák teljes kompetenciaszint követelményeinek teljesítéséhez szükséges, elkerülve ezzel azt, hogy a szülők későn kérjenek szakmai segítséget ahhoz, hogy gyermekeik még érettségi/felvételi előtt sikeres nyelvvizsgát tegyenek.

Az INTELLECT Kurzusprogramok megkezdése így a 7., 8. és 9. osztályos tanulók számára ideális. Amennyiben idegen nyelvi célként felsőfokú nyelvtudás megszerzése lett kitűzve, 7. osztályban már ajánlott elkezdeni a programot.

Tekintettel arra, hogy az INTELLECT Kurzusprogramok 2017. szeptemberétől indulnak első alkalommal, a meghirdetett korcsoportoknál idősebb tanulóknak is biztosítok lehetőséget a jelentkezésre, amennyiben figyelembe veszik azt a körülményt, hogy az időkeret az érettségi időpontját követően teszi lehetővé számunkra a nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzését. 

 

2020-TÓL VÁRHATÓAN MÁR CSAK AZOK A TANULÓK JELENTKEZHETNEK EGYETEMI FELVÉTELRE, AKIK SIKERES KÖZÉPFOKÚ NYELVVIZSGÁT TETTEK. AMENNYIBEN GYERMEKE A MEGHIRDETETT KORCSOPORTBA TARTOZIK, ÉRDEMES MEGKEZDENIE TANULMÁNYAIT!