FŐOLDAL

ANGOL ÉS SPANYOL NYELVEKBŐL KOMPLETT KURZUSPROGRAMOK INDULNAK!

A kurzusprogram megkezdése 7., 8. és 9. osztályos tanulók részére ajánlott,

 akik még érettségi előtt nyelvvizsgát terveznek.

(5. és 6. osztályos tanulók későbbi kurzusprogramokra előjegyzésbe vehetők.)

 

 

Kezdési időpontok: 2017. szeptember 1., 2., 8., 9., 15. és 16.

 

Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 30.

 

● Komplett nyelvi kurzusprogramok Kezdő / Újrakezdő / Becsatlakozó szinttől a kívánt nyelvvizsga szintig.

● Oktatás kis létszámú csoportban (max 6 fő).

● Kontaktórák száma: heti egy alkalommal 2x45'.

● Haladási ütem intenzív munkamenetben a tanuló képességeit figyelembe véve.

● A Közös Európai Referenciakerethez igazodó átfogó tematika.

● Egymásra épülő, modulrendszerbe foglalt tananyag. 

● Mind a két nyelvi alap szisztematikusan felépített oktatása. (Lexika & Grammatika)

● Mind a négy nyelvi készség párhuzamos fejlesztése. 

  (Beszédkészség, Hallott szöveg értése, Íráskészség, Írott szöveg értése)

● Aktív tanulásra épülő módszertan, az oktató két évtizedes, gyakorlatra épülő módszertani fejlesztése alapján.

● Folyamatos visszacsatolás, szigorú értékelési rendszer.

● A nyelvi kompetenciaszint elérése után felkészítés akkreditált nyelvvizsgára. 

  (B1 alapfok / B2 középfok / C1 felsőfok)

● Tanfolyami díj havi részletekben.

● Oktatás helyszíne: Gyula belvárosában (Vásárhelyi Pál u. 7. III. em. 10.) 

 

Kérjen időpontot, és jöjjön el gyermekével egy ingyenes felvételi elbeszélgetésre, ahol a kurzusprogramról és az oktatási feltételekről bővebb felvilágosítást kaphat!